Persondatapolitik


Kære Bruger. Tak fordi, du besøgers smegshop.dk ("Hjemmesiden"). Nedenfor kan du læse vores information om Smeg Denmarks behandling af dine personoplysninger.

1. OM OS – DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Smeg Denmark, Vesterbrogade 39, 1620 København V, CVR-nr. 32778577 ("Smeg"). Du kan kontakte Smeg ved at skrive til ovenstående adresse eller ved at sende en e-mail til privacy@smeg.se.

2. DE OPLYSNINGER, VI BEHANDLER GENNEM HJEMMESIDEN

Når du besøger og browser Hjemmesiden, opretter en konto og køber produkter på Hjemmesiden, behandler Smeg personoplysninger om dig og de produkter, du køber.

2.1 De informationer, du giver os direkte

Når du opretter en konto og køber produkter på Hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger, du har givet os:

  • Kontaktoplysninger (navn, efternavn, e-mailadresse, land, by, adresse, brugernavn og password);
  • Oplysninger om husholdningsapparatet og andre købte produkter (type, pris, model, ID-nummer og serienummer); og
  • Betalingsoplysninger og andre relevante informationer til levering af husholdningsapparatet eller andre købte produkter.


2.2 Oplysninger, Smeg har indsamlet som følge af din browsing på Hjemmesiden
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi også oplysninger om den enhed, du har brugt til at besøge Hjemmeside, oplysninger om hvordan du bruger selve Hjemmesiden (så som fejl og nedbrud), såvel som enhedens IP-adresse, det installerede operativsystem og URI (Uniform Resource Identifier).

3. HVORFOR VI BEHANDLER DINE OPLYSNINGER

3.1 Formålet med behandlingen og retsgrundlaget

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål, og baserer vores behandling på følgende retsgrundlag:
A.    For at du kan oprette en konto og registrere dig på Hjemmesiden, browse på Hjemmesiden og tilgå brugersiderne samt benytte vores online tjenester, er behandlingen af dine oplysninger nødvendig for at gennemføre en kontrakt mellem os og dig eller nødvendig af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, herunder administration af din profil og for at kunne levere de ønskede serviceydelser til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra b.;

B.    For at du kan købe vores produkter online, og at vi kan levere dem sammen med en faktura og den relevante dokumentation, som er nødvendig for at gennemføre kontrakten mellem os og dig eller er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra b.;

C.    For at kunne opfylde de kontraktmæssige og juridiske forpligtelser, der følger af aftalen med dig, til gennemførelse af aftalen og for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser, f.eks. i henhold til forbrugerlovgivningen. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra b og c.;

D.    På baggrund af vores legitime interesser og inden for grænserne af gældende lovgivning, for at sikre sikkerheden af Hjemmesiden og de transaktioner, der gennemføres på Hjemmesiden, samt for at kunne forhindre uautoriserede eller ondsindede aktiviteter eller internetsvindel. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra f.;

E.    Med dit samtykke sender vi dine oplysninger til Smeg Nordic AB Dockplatsen 1, 211 19 Malmø, som vil sende dig markedsføringsmateriale (ved brug af e-mail eller SMS) vedrørende Smeg eller Smeg koncernens produkter, invitere dig til at deltage i arrangementer eller events arrangeret af Smeg, eller invitere dig til at deltage i markedsundersøgelser og meningsmålinger med henblik på at måle niveauet af kundetilfredshed. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra a.;

3.2 Indsamling af oplysninger

For visse behandlingsaktiviteter har vi brug for dine personoplysninger. I andre situationer er det frivilligt, om du vil give os dine personoplysninger.

Indsamling af visse oplysninger til formålene beskrevet ovenfor under punkt 3.1.A), B), C) og D) er nødvendig (i disse tilfælde vil det være markeret på registreringsformularen med en stjerne). Hvis du ikke giver os disse oplysninger, er det ikke muligt at oprette brugerprofilen, at registrere dig på Hjemmesiden eller fuldt ud benytte tjenesterne på Hjemmesiden. Indsamling af øvrige oplysninger er frivillig.

4. HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Vi behandler og lagrer kun dine oplysninger i den periode, der er nødvendig for at vi kan gennemføre behandlingsaktiviteterne beskrevet i punkt 3.

Dine oplysninger opbevares kun i den periode, der er nødvendig til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og efterfølgende behandles. Oplysningerne opbevares ikke i en periode, der overskrider 10 år fra den dato, du har afsluttet dit online køb, og i den periode, der kræves ifølge lovgivningen.

Til de formål, der er beskrevet i punkt 3.1. E) fjerner vi dine oplysninger fra vores markedsføringsdatabase på det tidspunkt du trækker dit samtykke tilbage (vi gemmer dog dokumentation for din tilbagetrækning for at sikre, at vi ikke fremover sender dig direkte markedsføring). Dokumentation for det samtykke, du har afgivet til at modtage e-markedsføringskommunikation, opbevares i 2 år efter du har trukket dit samtykke tilbage.

5. HVEM VI DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

I forbindelse med at få Hjemmesiden og e-handelstjenesterne til at fungere, bruger Smeg tredjepartner som databehandlere til at udføre særlige tjenester. Disse tredjeparter vil behandle dine personoplysninger på vores vegne. Deres adgang til oplysningerne er sikret ved hjælp af særlige kontraktmæssige begrænsninger pålagt af Smeg, som begrænser deres brug til, hvad der er nødvendigt for at kunne give brugeren adgang til tjenesterne.

Smeg benytter også leverandører, som i deres datacentre tilbyder hosting af personoplysninger, samt virksomheder, der leverer teknisk support og som foretager udvikling af Hjemmesiden. De har adgang til oplysningerne for at kunne levere supportydelser i tilfælde af tekniske fejl eller datamigreringer.

Smeg opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i Italien eller i EU. Hvis personoplysningerne overføres til et land uden for EU, vil Smeg indgå særlige standardbestemmelser godkendt af EU Kommissionen, som forpligter leverandøren til at beskytte oplysningerne. Hvis du ønsker at modtage en kopi at de dokumenter, der benyttes til at beskytte dine personoplysninger, kan du skrive til os på privacy@smeg.se.

Når vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål, bliver dine oplysninger behandlet af serviceleverandører, herunder markedsføringsbureauer, som administrerer og sender markedsføringsmateriale (via e-mail og telefonopkald), markedsundersøgelser eller andre kampagneaktiviteter så som konkurrencer og events.

Herudover bliver dine personoplysninger videregivet til freelancerådgivere, inklusiv eksterne revisorer og konsulenter, konsulentvirksomheder, myndigheder (i forbindelse med opfyldelse af vores retlige forpligtelser) og Smeg koncernselskaber i EU. Vi videregiver også dine oplysninger til den virksomhed, som uafhængig dataansvarlig leverer betalingstjenester til dig, når du køber produkter gennem Hjemmesiden.

6. DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER OG HVORDAN DU UDØVER DEM

Du har visse databeskyttelsesrettigheder, herunder retten til at gøre indsigelse i visse situationer. Du kan til enhver tid og gebyrfrit udøve disse rettigheder ved at benytte kontaktoplysningerne angivet i punkt 1. Smeg vil foretage det nødvendige med henblik på at facilitere udøvelsen af dine rettigheder.

Du har ret til:

  • At modtage bekræftelse på, hvorvidt oplysninger om dig behandles, at få adgang til indholdet af oplysninger og få en kopi heraf (ret til indsigt);
  • At opdatere, ændre og/eller berigtige dine personoplysninger (ret til berigtigelse);
  • At anmode om, at dine personoplysninger slettes eller behandlingen begrænses i den udstrækning dette tillades ifølge GDPR, herunder hvis oplysningerne er blevet behandlet i strid med lovgivningen, eller hvis opbevaringen ikke er nødvendig i henhold til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet og behandlet (ret til sletning og ret til begrænsning);
  • Til enhver tid at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af den behandling, der blev gennemført baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen (retten til at trække et samtykke tilbage);
  • I nogle tilfælde at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og læsbart format og anmode om at oplysningerne transmitteres til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt (ret til dataportabilitet);
  • At gøre indsigelse mod behandlingen i visse situationer (dette er f.eks. muligt, hvis vi ikke behøver behandle oplysningerne for at opfylde kontraktmæssige eller andre juridiske krav samt i forbindelse med direkte markedsføring) (ret til indsigelse);
  • ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling.


Hvis du har mistanke om, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du har en klage i forbindelse med vores behandling, som ikke er blevet løst, kan du sende en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, du bor i eller hvor den påståede krænkelse har fundet sted.